Chuyển đổi phương thức đầu tư nâng cấp Bệnh viện Hòe Nhai

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6260/QĐ-UBND, phê duyệt đổi phương thức đầu tư Dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã phê duyệt tại Quyết định số 4873/QĐ-UBND ngày 25/10/2014; Phê duyệt Đề án vay vốn tín dụng ngân hàng để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai tại khu đất số 17 phố Hòe Nhai, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.

Nguồn vốn đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 4873/QĐ-UBND ngày 25/10/2014: Ngân sách thành phố cấp nay chuyển đổi thành nguồn vốn do Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai tự chủ, vay vốn tín dụng ngân hàng thương mại và vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị; tự hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay theo quy định của pháp luật và phù hợp cơ chế chính sách phát triển y tế.

Chủ đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 4873/QĐ-UBND ngày 25/10/2014: Sở Y tế nay chuyển đổi thành Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai.
Các nội dung khác của dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 4873/QĐ-UBND được Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai tiếp tục triển khai thực hiện và rà soát, tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh trên cơ sở Đề án vay vốn tín dụng ngân hàng theo quy định tại Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định này.

Đề án vay vốn tín dụng ngân hàng thương mại để đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai với tổng mức đầu tư và nguồn vốn thực hiện Đề án dự kiến là 94,766 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay tín dụng ngân hàng là 85% tổng mức đầu tư của Đề án; thời gian hoàn trả gốc và lãi dự kiến 20 năm; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị là 15% tổng mức đầu tư của Đề án.

Tổng mức đầu tư nêu trên chỉ là khái toán. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư các dự án thành phần tuân thủ quy định về quản lý chi phí đầu tư hiện hành. Trường hợp sử dụng vốn từ quỹ đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị vượt qua hạn mức dự án nhóm C, phải báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định.

Thời gian thực hiện tổng thể là 2016 - 2037.

Thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trên khu đất số 17 phố Hòe Nhai phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội (khởi công - hoàn thành đưa vào sử dụng) là 2016 - 2017. Thời gian vận hành, khai thác cơ sở vật chất sau đầu tư thuộc Đề án từ 01/1/2018 - 31/12/2037.

Thương Lê