Chuyển đổi file PDF sang định dạng văn bản sử dụng Ease PDF

"Ease PDF to Text Extractor" là phần mềm tiện ích miễn phí. Nó cho phép bạn chuyển đổi tập tin PDF của bạn sang định dạng văn bản một cách rất dễ dàng. Với tính năng chuyển đổi khá nhanh. Ease PDF Extractor không yêu cầu bạn phải cài đặt Adobe Reader mà vẫn có thể chuyển đổi nó một cách dễ dàng.