Chuyện đi "coi thi đại học" của một SV

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Kết quả 3 năm đại học khá khả quan nên mình được chọn đi coi thi đại học. Lúc nghe xướng tên trong danh sách những sinh viên làm giám thị, mình đã rú lên, hét ầm ĩ vì… sướng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=72961