Chuyên đề 'Tuyên truyền phổ biến pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội'

Với chủ đề 'Tuyên truyền phổ biến pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội', buổi đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách, do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức đã thu hút hơn 200 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/chuyen-de-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-va-bao-hiem-xa-hoi-1634.media