Chuyên đề: Thương mại điện tử đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp trong ngắn hạn và dài hạn nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới. Mặc dù đạt được kết quả quan trọng, song công tác quản lý thuế hoạt động thương mại điện tử còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc, cần có giải pháp cụ thể hơn nữa.

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chuyen-de-thuong-mai-dien-tu-dong-gop-nguon-thu-quan-trong-cho-ngan-sach-3271.media