Chuyên cơ ứng viên phó tổng thống Mỹ trượt dài trên đường băng

- Ứng cử viên phó tổng thổng Mỹ thuộc đảng Cộng Hòa Mike Pence vừa gặp sự cố máy bay. Máy bay của ông bị trượt khỏi đường băng sau khi hạ cánh tại sân bay LaGuardia, New Yor. Sự cố này đã phá hủy nhiều trang thiết bị kỹ thuật trên đường băng nhưng may mắn không gây thiệt hại về người.

Video: Reuters