Chuyện “cái vòng”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - “Cái vòng” là một dụng cụ tránh thai.  Những năm đầu thập niên thứ 7 của thế kỷ XX, dụng cụ này lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam. Vì hình dáng của nó tròn, giống như chiếc vô lăng xe ô tô nên được gọi là “cái vòng”.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/155675