Chuyện cái sân tập thể

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Ở giữa Thủ đô - nơi đất chật người đông, khu tập thể có một khoảng sân thì thật không còn gì bằng. Cái sân - nơi bọn trẻ tha hồ chạy nhảy vui chơi, các cụ hóng mát và chuyện trò nhân tình thế thái.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=7&NewsId=153814