Chuyện cái đồng hồ đếm ngược

Hanoinet - Ở cổng vào công trư­ờng xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất có một cái đồng hồ đếm ngư­ợc giống nh­ư cái đồng hồ của Hà Nội đặt tr­ước đền Bà Kiệu, chỉ khác ở điểm đếm cuối cùng. Một đằng ngày 10/10/2010 cử hành Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội..