Chuyến biển đầu năm, ngư dân Quảng Trị trúng mẻ cá bè vàng hơn 100 tấn

Ngay chuyến biển đầu năm, ngư dân Quảng Trị đã làm nên 'điều thần kỳ' khi đánh trúng mẻ cá bè vàng hơn 100 tấn...

Nguyễn Phúc