Chuyện bi hài ở công sở

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Giám đốc, thư ký và lái xe vui vẻ trở về sau bữa ăn trưa ngon miệng. Bỗng một ông già râu tóc bạc phơ hiện ra. Cậu thư ký nhanh nhảu: “Hình như là ông tiên, có thể có 3 điều ước đấy…”. Ông già: “Đúng, ta là tiên, ta cho các con 3 điều ước”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=97002