Chuyển 3 vụ việc liên quan mua sắm trang thiết bị y tế sang Bộ Công an

Căn cứ kết quả thanh tra tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho chuyển 3 vụ việc sang Bộ Công an để xem xét xử lý theo quy định.

Ngày 22/12, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức công bố Kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế và một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế.

Theo Kết luận thanh tra giai đoạn từ 1/1/2020 đến 31/12/2021, việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế và một số đơn vị thuộc Bộ cơ bản thực hiện theo đúng trình tự, quy trình, thủ tục mua sắm quy định, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn có thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý và tổ chức mua sắm.

Dấu hiệu vi phạm luật hình sự trong thẩm định, phê duyệt một số gói thầu tại một số bệnh viện

Hạn chế thiếu sót đối với Bộ Y tế được Thanh tra Chính phủ chỉ ra là chưa thực hiện việc mua sắm tập trung đối với danh mục tài sản do Bộ ban hành theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và Luật Đấu thầu; có thiếu sót khi ban hành Quyết định 1367/QĐ-BYT ngày 23/2/2021 bãi bỏ danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ nhưng không gửi các đơn vị trực thuộc và Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi, dẫn đến một số gói thầu bệnh viện trực tiếp mua sắm chưa được Kho bạc Nhà nước chấp nhận thanh toán, nhà thầu đề nghị tính lãi chậm trả.

Việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sử dụng các hợp đồng mua sắm hàng hóa tương tự không đáp ứng thời hạn quy định để xây dựng giá gói thầu, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Đặc biệt, việc thẩm định, phê duyệt giá gói thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bộ Y tế đối với các gói thầu tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Phổi Trung ương có dấu hiệu vi phạm Bộ luật Hình sự.

Cùng với đó, việc chỉ đạo, hướng dẫn mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế có trường hợp còn chậm, chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn tại các bệnh viện khi thực hiện; việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm kéo dài, dẫn đến quá trình mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm bị chậm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Cá biệt, tại gói thầu “Cung cấp hóa chất năm 2021 của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt sau hơn 6 tháng, dẫn đến căn cứ xây dựng giá kế hoạch đã không còn giá trị nhưng không yêu cầu đơn vị xây dựng lại…

Chuyển thông tin 3 vụ việc sang Bộ Công an xem xét, xử lý

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tại Bộ Y tế, sớm trình Chính phủ kế hoạch xây dựng Luật Quản lý trang thiết bị y tế; ban hành Thông tư quy định, hướng dẫn cụ thể về quản lý giá trang thiết bị y tế. Thực hiện rà soát, làm rõ số lượng 73.504 liều vaccine VNVC đã giữ lại; kiểm tra việc tổ chức tiêm 58.974 liều vaccine cho 68.099 người của VNVC theo đúng đối tượng, quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo miễn phí theo quy định, trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho chuyển thông tin của 3 vụ việc sang Bộ Công an để xem xét xử lý theo quy định. Cụ thể, vụ thẩm định, phê duyệt giá gói thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bộ Y tế đối với một số gói thầu có vi phạm Điều 360 Bộ Luật Hình sự; Vụ việc mượn hàng hóa, mua sắm của Viện Pasteur TP.HCM trong giai đoạn 2020-2021 có dấu hiệu vi phạm Điều 222 Bộ Luật hình sự; Vụ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Tài Lộc mua bán thiết bị y tế qua nhiều trung gian, làm tăng giá thiết bị y tế khi bán cho các bệnh viện, có dấu hiệu lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để nâng giá bán cao bất thường./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/chuyen-3-vu-viec-lien-quan-mua-sam-trang-thiet-bi-y-te-sang-bo-cong-an-post993740.vov