Chuyển 160ha đất canh tác sang trồng hoa

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Để nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác, nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập nông dân trên địa bàn, huyện Thạch Thất đã xây dựng đề án chuyển đổi từ ruộng cấy 2 vụ lúa sang trồng hoa trên tổng diện tích khoảng 160ha.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/196913