Chút hồn chợ phiên giữa lòng Hà Nội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hiện nay, ở Hà Nội, bước chân ra đường là cùng lúc có thể mua hàng trăm thứ mặt hàng khác nhau, từ mớ rau con cá cho đến quần áo, mũ nón.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=31732