Chụp ảnh 'tự sướng' - Nguồn căn của hạnh phúc và tự tin?

- Các nhà khoa học vừa đưa ra kết quả nghiên cứu, càng "tự sướng" nhiều, càng hạnh phúc, tự tin. Bạn có cảm thấy như vậy không?

Video: Tapoos