Chuột phá hoại hoa màu ở Nghệ An

Hiện, cây một số hoa màu ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang thời kỳ ra hoa, làm củ vào thời kỳ phát triển và một số loại đang cho thu hoạch, nhưng đang bị chuột phá hoại nghiêm trọng.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Nghi Lộc, trong vụ Thu Đông năm 2016, huyện đưa vào sản xuất trên diện tích 1.500 ha ngô, 437 ha lạc và 300 ha rau màu. Hiện nay hàng trăm ha vụ Đông đang bị chuột phá hoại. Diện tích bị phá hoại nhiều nhất xẩy ra ở các xã Nghi Kiều, Nghi Lâm, Nghi Văn...

Để ngăn chặn và giảm bớt thiệt hại, ngành nông nghiệp huyện đã tuyên truyền, chỉ đạo các địa phương phát động nhân dân ra đồng diệt chuột với nhiều hình thức bằng thủ công như: Phát quang bụi rậm, đào các hang chuột, đổ nước vào hang, hun khói, đặt bẫy… để diệt chuột. Về lâu dài, ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, các hộ nông dân cần tiến hành vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch rơm rạ, thường xuyên phát cỏ bờ để hạn chế nơi ẩn náu và sinh sản của chuột.