Chương trình Tự hào Điện Biên Phủ - Tự hào thanh niên Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Chiều 28-4, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức giới thiệu về chương trình: Tự hào Điện Biên Phủ-Tự hào thanh niên Việt Nam. Đây là chương trình của các cơ sở đoàn và tuổi trẻ thủ đô hướng về kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, bao gồm nhiều hoạt động thiết thực khác nhau.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146426&sub=130&top=37