Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 29/11/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười chủ trì hội nghị tiếp công dân định kỳ tháng 11; Thanh tra hoạt động quản lý khoáng sản ở Đắk Nông; Gần 150 doanh nghiệp Đắk Nông được tập huấn về chuyển đổi số.

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/chuong-trinh-tin-tuc-dak-nong-ngay-29-11-2023-188883.html