Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 26/5/2023

Diễn đàn liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản tỉnh Đắk Nông năm 2023 thu hút 30 doanh nghiệp, nhiều chuyên gia và hơn 100 hợp tác xã, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tham gia; Đắk Nông tiếp nhận, trưng bày gần 800 hiện vật do các nhà sưu tập hiến tặng; Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị, ngành liên quan xử lý nghiêm vụ cô giáo bị hành hung…

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/chuong-trinh-tin-tuc-dak-nong-ngay-26-5-2023-149875.html