Chương trình Thời sự 18h30 | 18/05/2024

Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; Tổng thống Nga đến thăm Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình Thời sự 18h30 hôm nay.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/chuong-trinh-thoi-su-18h30-18-05-2024-238601.htm