Chương trình tài chính sinh viên "Cùng bạn đầu tư"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trường đại học FPT triển khai Chương trình tài chính sinh viên "Cùng bạn đầu tư" năm 2009. Theo đó, trường sẽ dành quỹ đầu tư trị giá 10 tỷ đồng để đầu tư học phí cùng với các sinh viên có học lực khá giỏi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=145106&sub=74&top=41