Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Báo Nhân Dân

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Chiều 11-9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Báo Nhân Dân tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2009 - 2010. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đinh Thế Huynh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đã ký Chương trình phối hợp công tác.

    Chương trình công tác giữa hai cơ quan nhằm tăng cường sự hợp tác trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển thể thao, du lịch, góp phần giữ vững định hướng chính trị, nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, gia đình, thể dục - thể thao và du lịch trong thời kỳ mới. Theo chương trình này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh quảng bá, hướng dẫn bầu chọn Vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới trên các ấn phẩm Báo Nhân Dân; thông tin về các sự kiện trong Năm Ngoại giao Văn hóa 2009 và những sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam tại các nước; xúc tiến tuyên truyền về du lịch và các sự kiện thể thao trong nước và quốc tế mà Việt Nam tham dự hoặc tổ chức tại nước ta như Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III, SEA Games 25 tại Lào cùng các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; các sự kiện văn hóa hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Liên hoan cồng chiêng quốc tế tại Gia Lai, v.v. Trong năm 2010, hai cơ quan tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tăng cường tuyên truyền các chương trình văn hóa - nghệ thuật, thể thao, quảng bá, xúc tiến du lịch. Trong đó, có các hoạt động văn hóa - nghệ thuật quốc tế như: Liên hoan phim, múa rối, triển lãm ảnh cùng các hoạt động Năm du lịch quốc gia 2010 tại Hà Nội; kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ hội Làng Sen, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc 2010... Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và đồng chí Tổng Biên tập Đinh Thế Huynh mong muốn hai cơ quan phát huy truyền thống hợp tác và những thành tựu đã đạt được thời gian qua, hợp tác chặt chẽ và hiệu quả trong công tác tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch nước nhà. Đồng thời trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Báo Nhân Dân sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức một số chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, quảng bá du lịch ở trong và ngoài nước.

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=156686&sub=130&top=37