Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland năm học 2017-2018

Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland bắt đầu nhận hồ sơ cho niên học 2017-2018. Số lượng tối đa là 30 học bổng toàn phần bậc học thạc sỹ dành cho các ứng viên Việt Nam.

Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland năm học 2017-2018 - Ảnh 1

(Ảnh minh họa: Mai Anh/Vietnam+)

Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland bắt đầu nhận hồ sơ cho niên học 2017-2018.

Số lượng tối đa là 30 học bổng toàn phần bậc học thạc sỹ dành cho các ứng viên Việt Nam.

Các học viên sẽ theo học tại các trường đại học và học viện kỹ thuật của Ireland.

Các lĩnh vựa đào tạo được tuyển cho năm nay gồm hoa học và kỹ thuật thực phẩm; nông nghiệp, hoa học môi trường, phát triển nông thôn, phát triển bền vững; các ngành kỹ thuật; công nghệ sinh học; công nghệ thông tin và truyền thông; dược; quản trị và kinh doanh; truyền thông, báo chí; du lịch và quản lý khách sạn.

Hạn nộp hồ sơ là 16 giờ ngày 25/1/2017.

Ứng viên quan tâm xem chi tiết về mẫu đơn, hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ tại trang www.embassyofireland.vn hoặc https://goo.gl/UBOQzz ./.