Chương trình hỗ trợ dạy tiếng Anh trung học phổ thông

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 10/9, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra mắt và bàn giao chương trình hỗ trợ dạy, học tiếng Anh trung học phổ thông E - English 10 dưới dạng CD-ROM cho Bộ Giáo dục Đào tạo nhằm đưa vào ứng dụng rộng rãi trong toàn quốc.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267092/Default.aspx