Chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên: Vẫn giẫm chân tại chỗ

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Mỹ Christopher Hill đã kết thúc chuyến công du châu Á nhằm tái khởi động cuộc hội đàm về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/10/100880.cand