Chương trình hành động Quốc gia Vì trẻ em giai đoạn 2011- 2020

(VOV) - Đến năm 2020, Việt Nam phấn đấu có 100% trẻ em ở các vùng miền núi, dân tộc trong độ tuổi đi học Tiểu học và Trung học cơ sở, 70% trẻ em khuyết tật được hòa nhập cộng đồng.

Ngày 17/8, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo “Chương trình hành động Quốc gia Vì trẻ em giai đoạn 2011- 2020”. Nội dung Hội thảo là tạo cơ hội phát triển cho mọi trẻ em đều được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục một cách bình đẳng; tiếp cận với dịch vụ y tế, các loại hình giáo dục, tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi; đảm bảo chế độ dinh dưỡng đẩy đủ cho trẻ; tăng số trẻ em đi học mẫu giáo, tiểu học đúng độ tuổi, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực nông thôn, vùng miền núi. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, trẻ bị nhiễm HIV, bảo vệ trẻ em tránh khỏi các hình thức ngược đãi, xâm hại, bạo lực. Mục tiêu đặt ra cho chương trình hành động là đến năm 2020, 100% trẻ em ở các vùng miền núi, dân tộc trong độ tuổi đi học Tiểu học và Trung học cơ sở, 70% trẻ em khuyết tật được hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ trẻ em nghèo, phẫu thuật tim cho trẻ em khó khăn ở 8 tỉnh trọng điểm là Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Cạn, Kon Tum, Đắc Nông, Sóc Trăng và Trà Vinh. Ông Đàm Hữu Đắc, Thứ Trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết: “Trong 10 năm tới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tăng cường công tác chỉ đạo để bảo vệ chăm sóc trẻ em, tạo ra nhận thức đầy đủ để bảo vệ chăm sóc trẻ em. Nhà nước phải thấy được trách nhiệm tạo ra cơ sở vật chất trong bảo vệ chăm sóc trẻ em, trong học hành, vui chơi, khám chữa bệnh… cho trẻ co cơ hội phát triển. Đặc biệt là trẻ vùng sâu, vùng xa, trẻ em nghèo, đây là đối tượng cần được các cấp quan tâm”./. Tuyết Lê