Chương trình hành động của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

  118 liên quanGốc

  Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 19 (huyện Thanh Trì).

  ÔNG NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

  Sinh ngày 16/12/1977

  Cử nhân Kế toán; Cử nhân Hành chính; Cao cấp lý luận chính trị

  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì

  Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

  1. Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều hình thức; dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đưa tiếng nói, phản ánh quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nhất là huyện Thanh Trì đến với HĐND Thành phố và các cấp các ngành của Thành phố.

  2. Nghiên cứu nắm vững đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung công sức, trí tuệ, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Thành phố, tham gia xây dựng nghị quyết, các chương trình hành động của HĐND đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tham gia hoạch định các cơ chế, chính sách phát triển Thành phố, đặc biệt liên quan đến huyện, phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

  3. Tích cực tham gia quá trình giám sát, chất vấn, đặc biệt với những vấn đề lớn, cấp thiết cử tri quan tâm; tăng cường giám sát, đôn đốc các cơ quan Nhà nước trả lời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri trên mọi lĩnh vực, nhất là công tác đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách trước hết là chính sách đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

  4. Tạo mọi điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của Nhân dân để xây dựng và phát triển huyện Thanh Trì.

  Kinhtedothi.vn

   Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-pho-bi-thu-thuong-truc-huyen-uy-thanh-tri-nguyen-viet-phuong-ung-cu-vien-dai-bieu-hdnd-tp-ha-noi-nhiem-ky-2021-2026-420016.html