Chương trình hành động của Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

  118 liên quanGốc

  Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 4 (quận Hai Bà Trưng).

  ÔNG NGUYỄN VĂN NAM

  Sinh ngày 20/10/1964

  TS Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị

  Thành ủy viên; Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng

  Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

  1. Liên hệ chặt chẽ với cử tri; nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri và Nhân dân; chủ động nghiên cứu đề xuất với HĐND Thành phố hoặc đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết những kiến nghị của cử tri và Nhân dân đúng quy định của pháp luật.

  2. Dành nhiều thời gian đi cơ sở, khảo sát tình hình kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân để có những đề xuất phù hợp với HĐND Thành phố; tập trung một số trọng tâm: Thúc đẩy cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh. Mở rộng xã hội hóa, xây dựng nhanh và đồng bộ hạ tầng theo quy hoạch. Giải quyết những bức xúc về môi trường, trật tự đô thị, nâng cao chất lượng cung cấp điện, nước. Đẩy nhanh tiến độ cải tạo các chung cư, nhà tập thể cũ, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho Nhân dân; rà soát quỹ đất để phục vụ xây dựng thêm các trường học, nhà văn hóa khu dân cư, trụ sở phường... Nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với sử dụng; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Quan tâm chính sách an sinh xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

  3. Là Bí thư Quận ủy và với kinh nghiệm 17 năm tham gia HĐND Thành phố, tôi có điều kiện để gắn kết và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ người đứng đầu Quận ủy và nhiệm vụ người đại biểu HĐND Thành phố.

  4. Không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất người cán bộ, đảng viên, người đại biểu của Nhân dân; nói đi đôi với làm; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; sống giản dị, đoàn kết, tận tụy phục vụ Nhân dân.

  Kinhtedothi.vn

   Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-bi-thu-quan-uy-hai-ba-trung-nguyen-van-nam-ung-cu-vien-dai-bieu-hdnd-tp-ha-noi-nhiem-ky-2021-2026-419971.html