Chương trình hành động của Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

  118 liên quanGốc

  Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 6 (quận Cầu Giấy).

  BÀ TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA

  Sinh ngày 9/5/1975

  ThS Xây dựng Đảng; Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị

  Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy

  Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

  1. Phát huy khả năng và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cử tri, tập hợp đầy đủ và phản ánh trung thực những mong muốn hợp pháp của cử tri đến với HĐND và các cơ quan chức năng. Tham mưu với HĐND có những chính sách chăm lo quyền lợi đội ngũ cán bộ cơ sở và nâng cao đời sống dân sinh.

  2. Là một ứng cử viên đại diện cho tiếng nói của cán bộ và Nhân dân quận Cầu Giấy, tôi đặc biệt quan tâm đến mục tiêu phát triển quận trong thời gian tới, trong đó tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, để quận Cầu Giấy ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

  3. Thực hiện trách nhiệm đại biểu HĐND giám sát chính quyền các cấp, cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị trong quá trình thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận và TP Hà Nội.

  Kinhtedothi.vn

   Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-bi-thu-quan-uy-cau-giay-tran-thi-phuong-hoa-ung-cu-vien-dai-bieu-hdnd-tp-ha-noi-nhiem-ky-2021-2026-419981.html