Chương trình hành động của bà Hồ Vân Nga, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

  118 liên quanGốc

  Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND TP Hà Nội Hồ Vân Nga, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 4 (quận Hai Bà Trưng).

  BÀ HỒ VÂN NGA

  Sinh ngày 8/8/1969

  TS Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị

  Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực,

  Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND TP Hà Nội

  Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

  1. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri và Nhân dân; chủ động nghiên cứu đề xuất với HĐND Thành phố và đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết những kiến nghị của cử tri và Nhân dân đúng các quy định của pháp luật.

  2. Tiếp tục đóng góp cho đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố. Dành nhiều thời gian khảo sát thực tế, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để có những đề xuất với HĐND Thành phố mà trọng tâm là: Các cơ chế, chính sách để khơi dậy và phát huy các nguồn lực, phát triển kinh tế xã hội Thủ đô nhanh, bền vững; sử dụng hiệu quả tiền, tài sản Nhà nước, tiền thuế của Nhân dân; phân bổ nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cả vật chất và tinh thần của Nhân dân; phân cấp quản lý kinh tế xã hội và ngân sách đảm bảo rõ việc, rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để phục vụ Nhân dân tốt nhất. Thực hiện tốt chức năng giám sát để pháp luật và các chính sách, nghị quyết HĐND được thực thi hiệu quả.

  3. Không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất người cán bộ, đảng viên, người đại biểu của Nhân dân; nói đi đôi với làm; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; sống giản dị, đoàn kết, tận tụy phục vụ Nhân dân.

  Kinhtedothi.vn

   Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-ba-ho-van-nga-ung-cu-vien-dai-bieu-hdnd-tp-ha-noi-nhiem-ky-2021-2026-419973.html