Chương trình giao lưu "Vinh quang nhà giáo Việt Nam"

Chương trình giao lưu “Vinh quang nhà giáo Việt Nam”, diễn ra tối 18/11 tại Hà Nội, đã vinh danh những tấm gương giáo viên tình nguyện tham gia phát triển giáo dục tại vùng miền núi và những giáo chức đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của đất nước trong những năm qua.