Chương trình Endeavour

Đây là chương trình học bổng của chính phủ Úc dành cho các bậc học sau ĐH, nghiên cứu ngắn hạn và sau tiến sĩ.

Học bổng Endeavour không giới hạn ngành học cũng như độ tuổi đối. Thời gian nhận hồ sơ khóa 2013 từ ngày 1.4 đến hết ngày 30.6.2012. Chi tiết có thể xem tại www.deewr.gov.au/EndeavourAwards .

Vũ Thơ - Minh Trung