Chương trình Đêm Thanh Lam - Lam xưa

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Chương trình Đêm Thanh Lam -  Lam xưa tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) diễn ra vào hai tối 26 và 27-10. Chương trình kỷ niệm 20 năm ca hát, và làm từ thiện của Thanh Lam  gồm22 ca khúc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108171&sub=134&top=43