Chương trình 60+: Vấn đề chính sách ứng phó già hóa dân số

Già hóa dân số là một thành tựu xã hội to lớn của mỗi quốc gia trong nỗ lực kéo dài tuổi thọ con người. Tuy nhiên, già hóa dân số sẽ làm tăng gánh nặng kinh tế - xã hội của đất nước nếu không có những bước chuẩn bị và thực hiện các chiến lược, chính sách thích ứng.

Hiện Việt Nam có gần 17 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 12% dân số. Khi tỉ lệ người cao tuổi ngày càng gia tăng trong cơ cấu dân số sẽ gây áp lực lên hệ thống an sinh xã hội, hệ thống y tế. Thực tế vấn đề này ra sao, cần quan tâm nghiên cứu và ban hành những chính sách gì để thích ứng, biến thách thức thành cơ hội…? Đây sẽ là nội dung Chương trình 60+ hôm nay bàn đến.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chuong-trinh-60-van-de-chinh-sach-ung-pho-gia-hoa-dan-so-218831.htm