Chương trình 1 triệu sáng kiến vượt 132% kế hoạch giai đoạn 1

  Báo Kinh Tế Đô Thị
  181 liên quanGốc

  Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính đến 24h ngày 31/5/2022, đã có 696.948 sáng kiến gửi tham gia chương trình, vượt chỉ tiêu 132% kế hoạch giai đoạn 1 (vượt 396.948 sáng kiến) và đạt 69,6% chỉ tiêu toàn bộ chương trình.

  Ngày 14/7, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 11 (khóa XII) đã nghe tóm tắt kết quả giai đoạn 1 Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

  Sau hơn 140 ngày chính thức phát động và tiến hành cập nhật sáng kiến trên Cổng trực tuyến, trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, gián đoạn do nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhưng với quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp công đoàn, đặc biệt là sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước, chương trình đã hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1, sớm 20 ngày so với kế hoạch đề ra.

  Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính đến 24h ngày 31/5/2022, đã có 696.948 sáng kiến gửi tham gia chương trình, vượt chỉ tiêu 132% kế hoạch giai đoạn 1 (vượt 396.948 sáng kiến) và đạt 69,6% chỉ tiêu toàn bộ chương trình. Trong đó, số lượng sáng kiến của đoàn viên là cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị sự nghiệp là 380.656 sáng kiến (tỷ lệ 55%); số lượng sáng kiến của đoàn viên là công nhân lao động trong khu vực doanh nghiệp là 168.921 sáng kiến (tỷ lệ 24%); số lượng sáng kiến của cán bộ công đoàn là 110.976 sáng kiến (tỷ lệ 16%); số lượng sáng kiến của đoàn viên là cán bộ, công chức các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 36.395 sáng kiến (tỷ lệ 5%).

  Đáng chú ý, nhiều sáng kiến là của những người lao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và hàng chục nghìn sáng kiến của công nhân lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có giá trị cao.

  Nội dung các sáng kiến đa dạng trên các lĩnh vực, trong đó có rất nhiều sáng kiến thể hiện được sự sáng tạo của người lao động trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, nhiều sáng kiến có tính thích ứng cao với bối cảnh bình thường mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, công tác của cơ quan, đơn vị.

  Để ghi nhận những kết quả đạt được, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen 13 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1 của chương trình.

  Theo LĐLĐ TP Hà Nội, tính đến 24h00 ngày 31/5/2022, đã có 56.106 sáng kiến gửi tham gia Chương trình, đạt 108% kế hoạch giai đoạn 1 (vượt 4.106 sáng kiến) và đạt 94 % chỉ tiêu toàn bộ Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.

  Nội dung sáng kiến đa dạng trên các lĩnh vực như giáo dục, y tế, công nghệ, kỹ thuật, phòng chống Covid-19 … Trong đó có rất nhiều sáng kiến thể hiện được sự sáng tạo của người lao động trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, nhiều sáng kiến có tính thích ứng cao với bối cảnh bình thường mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, công tác của cơ quan, đơn vị.

  Việt An

  Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chuong-trinh-1-trieu-sang-kien-vuot-132-ke-hoach-giai-doan-1.html