Chuỗi sự kiện tài chính Thế giới nổi bật năm 2008

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Năm 2008 được coi là năm chấn động mạnh với nền tài chính toàn cầu. Dưới đây là chuỗi các sự kiện tài chính nổi bật nhất trong năm.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Taichinhnganhang/59136/default.aspx