"Chúng tôi chỉ thiếu ảnh Bác Hồ!"

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Tháng Năm, ra Côn Đảo, dù biết không phải ai cũng may mắn được tới vùng đảo thiêng liêng này nhưng tôi vẫn tự nhủ với mình: "thế là hơi muộn"...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/qdndcuoituan.tulieuphongsu.35158.qdnd