Chung tay

TT - Hình ảnh đầy yêu thương và cảm động này được ghi ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật Thị Nghè, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Người nước ngoài và người Việt cùng đút cơm cho trẻ thiếu may mắn.