Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước từ nay đến năm 2025.

Lễ phát động do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phát biểu phát động phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước từ nay đến năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững, cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, toàn dân cần chung tay có hành động cụ thể để giải quyết dứt điểm nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có khó khăn về nhà ở để toàn dân được hưởng thành quả của độc lập tự do, thành quả của quá trình đổi mới đúng với tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, phải quan tâm, chăm lo tốt nhất đến những vấn đề chính sách xã hội cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi và triển khai hiệu quả phong trào, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trong cả nước phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, nhất là với người nghèo; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, với sự chung tay góp sức, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ lan tỏa rộng khắp trong xã hội, cộng đồng và sẽ thành công tốt đẹp, đạt hiệu quả thực chất, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước.

Với sự chung tay góp sức, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ lan tỏa rộng khắp trong xã hội

Trên địa bàn 15 huyện, thị xã thành phố Hà nội có 724 hộ nghèo khó khăn về nhà ở không có điều kiện xây mới và sửa chữa nhà. Thành phố đã quyết định hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho toàn bộ các hộ trên, trong đó hỗ trợ 462 xây mới và 263 hộ sửa chữa với tổng kinh phí gần 62 tỷ đồng.

Vừa qua, Thành phố đã tổ chức đồng loạt khởi công xây sửa 724 căn nhà nêu trên. Việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hoàn thành trước ngày 30/9 năm nay để chào mừng kỉ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/chung-tay-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-cho-ho-ngheo-232158.htm