“Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”

GD&TĐ - Sáng nay 2/10, tại Trung tâm Chính trị huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) Bộ GD&ĐT phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

HS Quỳnh Phụ với triển lãm sách

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Cao Thị Hải.

Thái Bình là địa phương đã triển khai hiệu quả việc xã hội hóa trong xây dựng thư viện trường học theo mô hình “Tủ sách phụ huynh”, góp phần nâng cao văn hóa đọc cho học sinh.

Phát động từ tháng 8/2010 - 12/2012, đến nay Quỳnh Phụ đã có 77 thư viện trường phổ thông, trong đó 55 thư viện đạt chuẩn, với 950 tủ sách phụ huynh, 23 tủ sách dòng họ, 38 tủ sách của Trung tâm Học tập cộng đồng, bình quân mỗi học sinh có 5 cuốn sách. Nếu như năm 2010 bình quân mỗi học sinh chỉ đọc 1-2 cuốn sách/năm thì nay là 20-30 cuốn sách/năm.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển biểu dương Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Phụ, Phòng GD&ĐT Thái Thụy và các nhà trường đã xây dựng, phát triển tủ sách phụ huynh trong lớp học bằng nguồn lực xã hội hóa, với sự đóng góp của cha mẹ học sinh và sự hỗ trợ của Chương trình sách hóa nông thôn; xây dựng thư viện nhà trường và tập cho học sinh có được thói quen đọc sách là việc làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Mô hình này cần được nghiên cứu, nhân rộng ra toàn quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển phát biểu

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh: Xây dựng xã hội học tập tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người học tâp suốt đời là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Nghị quyết số 29/NQ-TW Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (Khóa XI) đã chỉ rõ một trong các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam là “Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập”.

Trong những năm qua, tỉnh Thái Bình là một trong những địa phương đạt nhiều thành tích trong việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập, chú trọng phát triển cả 2 hệ thống giáo dục chính quy và giáo dục không chính quy; trong đó có sự đóng góp công sức và trí tuệ của ngành giáo dục Thái Bình mà nổi bật nhất là kết quả phát triển các Trung tâm Học tập cộng đồng và xây dựng thư viện trường học. Huyện Quỳnh Phụ là một trong những địa phương điển hình.

Thứ trưởng nhắc đến một người con của quê hương Thái Bình, anh Nguyễn Quang Thạch – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ tri thức và Phát triển cộng đồng, trong những năm qua đã dành nhiều thời gian đến với mọi miền đất nước, nghiên cứu và triển khai các mô hình thư viện cộng đồng, trong đó có mô hình “Tủ sách phụ huynh” áp dụng trong các trường học, đồng thời tích cực vận động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho mô hình này.

Đến nay, trên cả nước đã xây dựng được trên 4.700 tủ sách phụ huynh (điển hình là Thái Bình: 4.000 tủ sách; Nam Định: 400 tủ sách; Bắc Giang: 86 tủ sách; Nghệ An: 70 tủ sách..).

Việc làm này đã giúp cho 150.000 học sinh nông thôn được đọc sách để trau dồi thêm kiến thức, không bị thiệt thòi so với học sinh thành phố.

Hôm nay chúng ta tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay” mới chỉ là việc làm khởi đầu cho một phong trào lớn “Phong trào phát triển văn hóa đọc”.

Sau Tuần lễ này Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị có liên quan triển khai các công việc tiếp theo, chủ yếu là:

- Xây dựng Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường và cộng đồng” với mục tiêu duy trì việc đọc trở thành thói quen của mọi tầng lớp nhân dân, phát triển hoạt động đọc trong xã hội, xây dựng các thế hệ đọc trong tương lai và đổi mới hoạt động của thư viện trường học theo hướng xã hội hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và kết nối thư viện nhà trường với Internet và các loại hình tủ sách của địa phương;

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về ý nghĩa của việc đọc sách; cung cấp tài liệu hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc sách và khai thác thông tin; mở các lớp giáo dục kỹ năng đọc cho mọi người dân tại trung tâm học tập cộng đồng...

- Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng và phát triển các mô hình thư viện trường học hiệu quả; khuyến khích cha mẹ, anh chị đọc cho tuổi thơ nghe thường xuyên tại gia đình;

- Đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tập trung dạy cách học và rèn luyện năng lực tự học, tự cập nhật kiến thức, tạo nền tảng cho học tập suốt đời;

- Hằng năm tổ chức các hoạt động, các cuộc thi, các buổi tọa đàm… nhằm thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động đọc và khai thác, ứng dụng thông tin tích lũy từ việc đọc trong từng nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Dịp này một số nhà sách, công ty xuất bản tặng hơn 2.700 cuốn sách và đĩa phim hoạt hình cho các tủ sách phụ huynh ở tỉnh Thái Bình.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay” năm nay chỉ là việc làm khởi đầu cho phong trào lớn “Phong trào phát triển văn hóa đọc” trong các nhà trường và cộng đồng.

Sau Tuần lễ này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các công việc tiếp theo để phát triển văn hóa đọc, với mục tiêu duy trì việc đọc trở thành thói quen của mọi tầng lớp nhân dân.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/ket-noi/chung-tay-xay-dung-thu-vien-thuong-xuyen-doc-nhieu-sach-hay-1317012-c.html