Chung tay vì trường học

Sáng ngày 20.2, sinh viên trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng cùng với hàng trăm bạn trẻ thuộc Quận Đoàn Hải Châu đã ra quân làm vệ sinh tại trường tiểu học Lý Công Uẩn. Việc dọn dẹp, sơn, trang trí khu nhà vệ sinh bằng hình vẽ... giúp các học sinh ý thức về giữ gìn vệ sinh chung, thực hiện lối sống lành mạnh trong nhà trường.