Chung tay vì một xã hội không bạo lực

Sáng kiến để TP.HCM trở thành thành phố thân thiện với trẻ em là một trong những điểm nổi bật trong ngày hội Văn hóa hòa bình TP.HCM: 'Vì một xã hội không bạo lực', được diễn ra cả ngày 13.10 tại Dinh Thống Nhất.

Một phụ huynh và học sinh trong không gian "Trẻ em sáng tạo tổ ấm hòa bình" tại ngày hội - Ảnh: Anh Nhàn

Hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được giới thiệu tại ngày hội - Ảnh: Anh Nhàn Xuất phát từ giá trị “lắng nghe để thấu hiểu và đối thoại", ngày hội tổ chức tọa đàm "Vì một xã hội không bạo lực" nhằm lan tỏa thông điệp "dùng bạo lực là chọn chiến tranh trong đời sống". Mọi người nên giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại và dung hòa, không sử dụng bạo lực dưới bất cứ hình thức nào.

Một hình ảnh trong không gian “Nhà trường và thanh thiếu niên” - Ảnh: Anh Nhàn

Trên thực tế, bạo lực gia đình ở Việt Nam luôn tăng cao qua các năm. Các chuyên gia tại ngày hội đã có những phân tích từ góc độ của ba nhóm yếu thế là phụ nữ, trẻ em và học sinh để từ đó có những hướng giải pháp cho các hành vi bạo lực.

Đông đảo các em nhỏ tham gia ngày hội - Ảnh: Anh Nhàn Phát biểu tại ngày hội, bà Tôn Nữ Thị Ninh - Chủ tịch Quỹ Hòa bình và phát triển TP.HCM, chia sẻ: "Đối với Việt Nam, đất nước đã trải qua chiến tranh trong thời gian dài, hòa bình có ý nghĩa và giá trị đặc biệt sâu sắc. Để hướng tới một xã hội văn minh nhân ái, không chỉ đẩy lùi bạo lực mà còn đặt ra yêu cầu về giáo dục làm người tử tế, công dân tốt, góp phần vì mọi người”.

Các em học sinh trong không gian "Sáng tạo tổ chim vì hòa bình" - Ảnh: Anh Nhàn

Ngày hội Văn hóa hòa bình TP.HCM nằm trong chuỗi sự kiện của Chương trình Văn hóa hòa bình, do Quỹ Hòa Bình & Phát triển TP.HCM và Ủy ban Hòa bình TP.HCM triển khai; nhằm hưởng ứng Chương trình hành động của UNESCO vì một văn hóa hòa bình và phi bạo lực.

Anh Nhàn