'Chung tay cải cách thủ tục hành chính'

(ĐVO) Đây là tên gọi của một cuộc thi nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp cải cách thiết thực của các tổ chức, cá nhân, góp phần giúp Chính phủ cắt giảm các gánh nặng và chi phí do các thủ tục hành chính không hợp lý, không hợp pháp, không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Cuộc thi do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính được thực hiện từ tháng 11/2011 đến hết ngày 30/4/2012.

Là thành viên của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, cũng đã thành lập Ban Tổ chức triển khai cuộc thi Chung tay cải cách thủ tục hành chính để triển khai cuộc thi phù hợp với điều kiện và tình hình thực hiện của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Theo đó, từ tháng 12/2011, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức phát động triển khai cuộc thi trong hệ thống kết hợp với Hội nghị công tác kiểm tra toàn quốc tại Hải Phòng.

Mời bạn đọc xem thông tin chi tiết về cuộc thi trên http://thutuchanhchinh.vn/index.php?option=com_k2&view=item&id=1436 .