Chung sức ứng phó biến đổi khí hậu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Năm nay là năm thứ hai liên tiếp, Ngày Môi trường Thế giới (5-6) do Chương trình Môi trường của Liên hợp Quốc (UNEP) phát động, lấy chủ đề về biến đổi khí hậu.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=149092&sub=133&top=41