Chung quanh Paralympic Bắc Kinh 2008

    Gốc

    ND - Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế tại Hồng Công (Trung Quốc) nói, Paralympic Bắc Kinh là tốt nhất trong các kỳ Paralympic từ trước đến nay.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130661&sub=165&top=46