Chứng khoán “xanh” cả hai sàn

(NLĐ) – Ngày 25-6, diễn biến trên thị trường chứng khoán đã tạo được tâm lý lạc quan và tìm lại sự hứng khởi cho nhà đầu tư. Trên cả hai sàn, “màu đỏ” đã được thay thế bởi “màu xanh”.