Chứng khoán Vietcap (VCI) thâu tóm 10 triệu cổ phiếu Nước Thủ Dầu Một

Chứng khoán Vietcam đã thâu tóm thêm 10 triệu cổ phiếu của Nước Thủ Dầu Một (TDM) và trở thành cổ đông lớn.

Chứng khoán Vietcap (Mã VCI) vừa hoàn thành mua 10,2 triệu cổ phiếu của CTCP Nước Thủ Dầu Một (Mã TDM) tại ngày 11/4. Lượng cổ phiếu TDM mà VCI nắm giữ đã tăng từ 5,3 triệu lên 15,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ tăng từ 4,8% lên 14,1% vốn điều lệ.

Chứng khoán Vietcap thâu tóm thêm 10,2 triệu cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM)

Với lượng sở hữu này, Chứng khoán Vietcap đã chính thức trở thành cổ đông lớn của Nước Thủ Dầu Một. Trên thị trường, tại phiên giao dịch ngày 12/4/2024, TDM đang có mức giá 48.150 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo quản trị năm 2023, TDM còn ghi nhận 2 cổ đông lớn khác là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quỳnh Phúc (7,67% vốn điều lệ) và Công ty TNHH Thương mại NTP (6% vốn điều lệ).

Về hoạt động kinh doanh, Nước Thủ Dầu Một ghi nhận doanh thu năm 2023 đạt 533 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Trong đó lợi nhuận gộp mang về 241 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 283 tỷ đồng, tăng 28,6%.

Tổng tài sản tại cuối năm 2023 ghi nhận 2.603 tỷ đồng với phần lớn là vốn chủ sở hữu, chiếm 2.037 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm 567 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 21,7% tổng nguồn vốn công ty.

Bích Diễm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chung-khoan-vietcap-vci-thau-tom-10-trieu-co-phieu-nuoc-thu-dau-mot-post291697.html