Chứng khoán SHS sắp phát hành gần 900 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 8.131 tỷ đồng lên 17.076 tỷ đồng…

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) vừa thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai đồng thời 3 phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gồm: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023; phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Chứng khoán SHS dự kiến phát hành 40.657.838 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 100:5, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Đồng thời, Chứng khoán SHS sẽ phát hành 40.657.838 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100:5, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Cuối cùng, Chứng khoán SHS cũng dự kiến chào bán 813.156.748 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 – 2025, sau khi được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý Nhà nước. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 8.131 tỷ đồng lên 17.076 tỷ đồng.

Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty, trong đó 40% sử dụng cho hoạt động cho vay margin, ứng trước và 60% cho hoạt động đầu tư chứng khoán.

Chia sẻ về kế hoạch tăng vốn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, đại diện Chứng khoán SHS cho biết, việc tăng vốn điều lệ không chỉ là một bước đi chiến lược, mà còn là một động thái cần thiết để tận dụng cơ hội và thúc đẩy sự tăng trưởng trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam hiện đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Chứng khoán SHS đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác dự kiến đạt mức 1.844 tỷ đồng, tăng gần 26% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 1.035 tỷ đồng, tăng 51%.

Giải thích về việc lợi nhuận đề ra cho năm 2024 tương đối khiêm tốn so với mức tăng quy mô vốn, Chứng khoán SHS cũng cho biết kế hoạch tăng vốn trên để sử dụng và thực sự triển khai cho năm 2025 trở đi. SHS có thể đạt được lợi nhuận khoảng 1.600 - 1.800 tỷ đồng vào năm 2025, tùy biến động thị trường. Thậm chí, có thể tăng đột biến hơn nếu điều kiện nền kinh tế duy trì ổn định hoặc như chúng tôi kỳ vọng.

Xét về kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2024, doanh thu hoạt động của Chứng khoán SHS đạt 564,5 tỷ đồng, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, hầu hết các mảng kinh doanh chính đều ghi nhận kết quả đi lùi như: Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 26,5% xuống còn 368,7 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 120,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 6,5% so với cùng kỳ quý 1/2023.

Ở chiều ngược lại, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng vọt 102,3% lên 67,8 tỷ đồng. Doanh thu lưu ký chứng khoán lại giảm 3,1%, đạt 3,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động giảm mạnh 87% về mức 74,1 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán SHS thu về 356,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý đầu tiên của năm 2024, cao gấp 8,7 lần so với cùng kỳ.

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, quy mô tài sản của Chứng khoán SHS đạt hơn 11.925 tỷ đồng, chiếm phần lớn là tài sản ngắn hạn với 11.856 tỷ đồng, còn lại 68,3 tỷ đồng là tài sản dài hạn.

Cùng với đó, tổng số nợ phải trả là 1.264 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 1.150 tỷ đồng và nợ dài hạn chiếm 113,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty tính đến hết quý 1/2024 đạt 10.660 tỷ đồng, tăng 3,9% so với thời điểm đầu năm 2024.

Tính đến cuối tháng 3/2024, doanh thu hoạt động cho vay ký quỹ đạt 4.175 tỷ đồng và ứng trước tiền bán chứng khoán đạt 253,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,2% và 41,3% so với đầu năm 2024.

 Thị giá cổ phiếu SHS trong thời gian gần đây

Thị giá cổ phiếu SHS trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 25/6, cổ phiếu SHS đang giao dịch quanh mức 17.400 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa của công ty trên thị trường đạt khoảng 14.148 tỷ đồng.

Linh Mi

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/chung-khoan-shs-sap-phat-hanh-gan-900-trieu-co-phieu-de-tang-von-dieu-le-post552927.html