Chứng khoán quay đầu, giao dịch tăng đột biến

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Phiên giao dịch 18/6 cũng là phiên cuối cùng trước ngày nới biên độ dao động trên 2 sàn nên diễn biến rất sôi động.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=68990