Chứng khoán Phú Hưng kháng cáo án phạt đền bù gần 3,6 tỷ đồng cho khách hàng

Vào ngày 18/11/2016, CTCK Phú Hưng (PHS) đã nộp đơn kháng cáo nội dung bản án sơ thẩm của Toàn án nhân dân quận Thủ Đức.

Theo đó, vào ngày 4/11/2016, ở bản án sơ thẩm xét xử “Tranh chấp hợp đồng hợp mở tài khoản giao dịch ký quỹ” giữa PHS và khách hàng, tòa án nhân dân quận Thủ Đức đã quyết định PHS phải bồi thường cho khách hàng gần 3,6 tỷ đồng và chịu án phí hơn 103,7 triệu đồng.

Tuy nhiên PHS cho biết công ty hoàn toàn không đồng ý với phán quyết trên nên đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm theo đúng quy định.

Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu hoạt động của PHS đạt hơn 79,1 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 351,7 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4,2 tỷ đồng.

Ngọc Đỗ